Mountain & Moon Harmonia Smokey Quartz
Mountain & Moon Harmonia Smokey Quartz
Mountain & Moon Harmonia Smokey Quartz
Mountain & Moon

Mountain & Moon Harmonia Smokey Quartz

The Harmonia choker by Mountain & Moon features smokey quartz gemstones on a sterling silver chain.

Designed in Australia & made in India.